In opdracht van de aannemer, Bouwbedrijf Selie BV, heeft DUYTS het ontwerp van de stutconstructie verzorgd voor het tijdens de bouw ondersteunen en stabiliseren van de te handhaven voormalige kerktoren.

Door het aanbrengen van de stutconstructie kon de bestaande metselwerk-fundering van de toren volledig worden verwijderd, zodat de nieuwe betonconstructie onder de toren kon worden aangebracht.