Nieuwbouw | Bedrijfsgebouwen

Bij de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen zullen diverse constructieve onderdelen worden uitgewerkt. Te denken valt aan het palenplan, het funderingsplan met wapeningstekeningen, de stabiliteitsvoorzieningen, de verdiepingsvloeren, daken, wateraccumulatieberekeningen, liftputten, liftschachten, plantekening van de staalconstructies, ankerplannen, kraanbanen, wanden en gevels. Een bedrijfsgebouw kan bestaan uit alleen een hal voor bijvoorbeeld opslag, maar ook combinaties met  andere functies, zoals bijvoorbeeld een kantoorgedeelte.

De berekeningen en tekeningen van prefab constructieonderdelen, zoals systeemvloeren, trappen en staalconstructies worden door de leverancier geleverd. Het aanleveren van de uitgangspunten hiervoor en de controle hiervan wordt door ons verzorgd. Bij de uitwerking volgen wij het ontwerp van de architect.

Wij geven de voorkeur vroegtijdig in het ontwerpproces te worden betrokken om samen met de opdrachtgever, de architect en andere adviseurs aan een goed doordacht en economisch verantwoord ontwerp te kunnen werken.