Advies | Deskundigenadvies bij juridische geschillen

Door onze jarenlange ervaring met bouwconstructies, onze onafhankelijke positie en onze goede naam worden wij door rechtbanken ingeschakeld om een deskundigenrapport op te stellen. Hierbij onderzoeken wij op een onafhankelijke basis het geschil tussen twee of meerdere partijen en rapporteren wij over de vragen opgesteld door de rechtbank.

Indien wij als constructeur bij een project betrokken zijn staan wij onze opdrachtgever graag terzijde, indien deze op de één of andere manier in een juridische kwestie is betrokken.