Fundering

Een fundering is de constructie welke de belastingafdracht vanuit het gebouw naar de ondergrond verzorgt. Dit kan een fundering “op staal” zijn, maar ook een fundering op palen.

Voor funderingen bij nieuwbouw kan aan de hand van onderzoek van de dragende grondlagen en het gewicht uit het gebouw een fundering worden ontworpen.

Voor renovatieprojecten zijn meer randvoorwaarden van toepassing. Via een funderingsonderzoek kan de kwaliteit van de bestaande fundering worden vastgesteld. Vervolgens wordt de restcapaciteit van de bestaande fundering bepaald en wordt bepaald op welke wijze de fundering aangepast of vervangen dient te worden. Bij de keuze van het paalsysteem is de bereikbaarheid van het project van belang, maar ook de gewenste draagkracht en de toelaatbare trillingen. Afhankelijk van deze uitgangspunten wordt in overleg met een geotechnisch adviseur een paaltype gekozen.

In het geval dat er een kelder onder het pand aanwezig is, kan de renovatie van de kelderbak gecombineerd worden met een funderingsherstel.

Funderingsonderzoek

Om de kwaliteit van een fundering te beoordelen is een funderingsonderzoek vereist. Duyts Bouwconstructies beschikt over de benodigde kennis en geijkte apparatuur om dit uit te voeren en rapporteren. Meer informatie over funderingsonderzoek.

Funderingsherstel

Bij een funderingsherstel wordt de oorspronkelijke fundering vervangen. Voor panden op palen worden nieuwe funderingspalen aangebracht, welke via een betonconstructie met inkassingen in de bouwmuren het pand gaan dragen. Meer informatie over funderingsherstel.