Certificaat funderingsherstel

Medio 2013 is Duyts Bouwconstructies actief geweest in de begeleidingscommissie BRL Funderingsherstel. Deze commissie heeft een Nationale Beoordelingsrichtlijn opgesteld voor het Komo Procescertificaat voor funderingsonderzoek en funderingherstel. Bedrijven die voldoen aan deze richtlijnen kunnen zich certificeren.