Fundering | Funderingsonderzoek

Een funderingsonderzoek wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de bestaande fundering vast te stellen aan de hand van een door F3O opgesteld protocol. Duyts Bouwconstructies BV is lid van F3O ( www.F3O.nl ). Deze organisatie wordt gevormd door bedrijven en overheidsinstanties welke gezamenlijk het protocol hebben opgesteld.

Voor een funderingsonderzoek wordt een inspectieput gegraven, zodat de opbouw van de bestaande fundering kan worden opgenomen en de kwaliteit visueel kan worden beoordeeld. Tevens kunnen monsters van de bestaande houten palen worden genomen, zodat deze in het laboratorium van de Stichting Hout Research (http://SHR.nl) kunnen worden onderzocht op aantasting door bacteriën en/of schimmels. Wanneer een pand wordt gesplitst in appartementsrechten is het noodzakelijk aan te tonen dat de fundering een onderhoudsvrije termijn (code 2) van 25 jaar heeft en is een funderingsonderzoek veelal vereist.

Om de kwaliteit van een fundering te beoordelen is een funderingsonderzoek vereist.
Duyts Bouwconstructies beschikt over de benodigde kennis en geijkte apparatuur om funderingsonderzoek uit te voeren en hierover rapporteren. Wij werken conform de door F3O opgestelde protocollen.

Funderingsonderzoek Amsterdam

Downloadlink voor: Richtlijn onderzoek beoordeling van funderingen op staal

Downloadlink voor: Richtlijn onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

 

Funderingsonderzoek per fase

De beoordeling van ons is opgebouwd uit een aantal fases. Afhankelijk van de staat van het pand en de eisen van de gemeente zullen wij in overleg met de opdrachtgever een selectie van de stappen uitvoeren. Voor meer informatie over de diverse fases kunt u met ons contact opnemen.

Wij voeren regelmatig funderingsonderzoeken uit voor panden waarvan het casco gebreken vertoont of voor panden waarvan de kwaliteitsklasse gevraagd wordt, zoals noodzakelijk bij “splitsing van een pand in appartementsrechten”

Duyts Bouwconstructies is aangesloten bij F3O, een brancheorganisatie voor onderzoekers van bestaande funderingen. Via de volgende link kunt u informatie opvragen over F3O inhoud.