Verbouwing | Constructie ten behoeve van een dakterras

P1060380Bestaande daken zijn doorgaans niet geschikt voor een extra belasting ten gevolge van een dakterras. Voornamelijk de regelgeving voor de veranderlijke belasting op het terras is hiervoor bepalend. De constructie kan worden ontworpen via verstijving van de balklaag of via een staal/ houtconstructie bovendaks.