OVER ONS | Werkwijze

Onze werkwijze is door de grote variëteit van projecten en de verschillende opdrachtgevers niet eenduidig te formuleren. Over het algemeen starten wij na een eerste contact met het opstellen van een offerte. In de offerte vermelden wij de door ons ingeschatte werkzaamheden. De offerte kan bestaan uit een omschrijving met een vaste prijs, een regie-opdracht of een combinatie hiervan. Ook vermelden wij in de offerte binnen welke termijn wij kunnen starten met de werkzaamheden en welke aanvullende gegevens er nog nodig zijn.

Na het ontvangen van de schriftelijke opdracht nemen wij contact op met de opdrachtgever, of diens architect, om de uitgangspunten voor de draagconstructie vast te stellen. Afhankelijk van de soort opdracht werken wij het project in één keer of in fases uit. Deze fases kunnen bestaan uit een ontwerpfase, een definitief ontwerp en een uitvoeringsfase. Als tussentijds blijkt dat de uitvoering gaat afwijken t.o.v. de eerder geoffreerde fases zal de begroting worden aangepast. Het aanvragen van een omgevingsvergunning, voorheen de bouwaanvraag kan ook een tussenfase zijn.

Onze berekeningen worden uitgevoerd met de rekensoftware van Technosoft en diverse hulpprogramma`s. De tekeningen worden uitgevoerd met de laatste versie van Autocad en/of Revit. Het programma Revit is een 3D tekenprogramma, waarvan de onderlegger van de architect integraal wordt overgenomen. De informatie van de constructeur en andere adviseurs zoals bijvoorbeeld de installatieadviseur kunnen op één tekening worden samengevoegd.

Wij geven er de voorkeur aan een project als hoofdconstructeur uit te voeren, zodat wij de constructieve veiligheid van het project gedurende het hele traject kunnen waarborgen. Als hoofdconstructeur verrichten wij ook controles op de bouwplaats en zullen wij de deelconstructies uitgewerkt door derden controleren. (zoals prefab onderdelen en werkplaatstekeningen van de staalleverancier)

Uiteraard kunnen wij op verzoek ook een deelconstructie uitwerken. Wij zijn een groot voorstander van het aspect duurzaam bouwen. Voor nieuwbouwprojecten zijn er in de keuze van materialen veel mogelijkheden om hier bewust mee om te gaan.

Bij renovatieprojecten achten wij het van belang zo veel mogelijk bestaande onderdelen van de hoofddraagconstructie en de paalfundering hertegebruiken. In de ontwerpteamvergaderingen zal een gezonde mix gevonden moeten worden tussen het aspect duurzaam bouwen en economisch verantwoord bouwen.