Verbouwing

Bij een restauratie- en / of renovatieproject is een grote variƫteit aan constructieve werkzaamheden mogelijk. Bijvoorbeeld voor een woning waarbij de muur tussen de woonkamer en de keuken wordt doorgebroken is naast de bouwkundige tekening ook een constructieadvies benodigd voor een draagconstructie.

Bij een grootschalige renovatie of bij een verbouwing van woningen, woongebouwen en kantoorpanden kunnen vele draagconstructie benodigd zijn. Te denken valt aan een balklaagcontrole, sparingen in vloeren, extra verdieping, dakopbouw of tussenvloer, maar ook stabiliteitsvoorzieningen en uitbouwen. In onderstaande opsomming zijn diverse mogelijke werkzaamheden aangegeven. Indien uw verbouwingsonderdeel niet wordt vermeld, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.