Advies

Onder “Advies” vallen alle adviezen die wij als bureau opstellen voor onze opdrachtgevers.
Voor “Verbouwingen” , “Nieuwbouw” en “Fundering” bestaan onze adviezen uit berekeningen en tekeningen.
Bij “Rapportage” betreffen onze werkzaamheden over het algemeen een geschreven rapport.

Door onze jarenlange ervaring met bouwconstructies hebben wij veel kennis opgebouwd over historisch bouwen, over de oorzaken van schades en de mogelijke oplossingsmethoden. Hierdoor wordt ons bureau regelmatig benaderd voor schaderapporten, deskundigenadviezen en controle van rapportages en adviezen van derden.