Advies | Schaderapport

Indien er scheuren, verzakkingen of andersoortige gebreken in het casco van een pand aanwezig zijn, kunnen wij een inventarisatie maken van de gebreken en een advies geven over eventuele vervolgonderzoeken en een reparatieadvies opstellen. Wij worden door veel van onze vaste opdrachtgevers, woningbouwverenigingen en beheermaatschappijen gevraagd voor dit soort onderzoeken. De omvang van deze onderzoeken kan variëren van bijvoorbeeld een scheur in de gevel tot het verzakken van een hele woonwijk.