Fundering | Funderingsherstel

Bij een funderingsherstel wordt de oorspronkelijke fundering vervangen. Voor panden op palen worden nieuwe funderingspalen aangebracht, welke via een betonconstructie met inkassingen in de bouwmuren het pand gaan dragen. Voor de uitwerking van de plannen zijn diverse varianten mogelijk. Bijvoorbeeld een funderingsherstel waarbij tevens een kelder onder het pand wordt gemaakt. Funderingsherstel met kelderbak, een funderingsherstel met palen buiten het pand of een funderingsherstel, waarbij de palen in de muurdikte worden geïnstalleerd. Hiervoor zijn diverse paalsystemen beschikbaar.

Te denken valt aan: Inwendig geheide stalen buispalen. Getrokken stalen buispalen SOBU-palen. Schroefinjectiepalen trillingsvrij. VDM-palen. Casing draaipalen. Grout injectiepalen.

Met alle hiervoor genoemde paalsystemen hebben wij ruime ervaring en kunnen voor elk project een gedegen advies geven.
Wij werken een plan uit, waar de aannemer het funderingsherstel mee kan uitvoeren.