Verbouwing | Stutconstructie / stempelconstructie

P1090694Indien in een bestaand pand gebouwd wordt zijn er diverse momenten dat een stut- of stempelconstructie benodigd is. Bij het maken van een muurdoorbraak, moet de muur daarboven en de vloeren die daarin rusten tijdelijk worden opgevangen.
Bij een stabiliteitsportaal in de gevel dient de bovenliggende gevel te worden ondersteund voordat het portaal gemaakt kan worden. Bij het uitvoeren van funderingswerkzaamheden waarbij de oorspronkelijke fundering niet meer volledig kan functioneren is een stutconstructie benodigd, een zogenaamde tafelconstructie.
Bij kelderplannen of constructies onder het grondwater wordt veelal een damwandkuip toegepast. De stempeling van deze damwandkuip kunnen wij uitrekenen en tekenen.

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld bij het bezwijken van een geveldraagconstructie kunnen wij adviseren over de uit te voeren noodvoorzieningen.