Decorhal Stopera

Amsterdam Zuid-Oost

Werkzaamheden

Advies Bedrijfsgebouwen Stutconstructie / stempelconstructie

In opdracht van De Nederlandse Opera heeft DUYTS de constructieadviezen voor de nieuwbouw en de gedeeltelijke verbouwing van een bedrijfshal gelegen aan de Kollenbergweg in Amsterdam uitgewerkt.

Het nieuwbouwdeel betreft een montagetoren van circa 20 meter hoog, gelijk aan de hoogte van de toneeltoren van het muziektheater in de Stopera aan de Amstel in Amsterdam. Hier kunnen de grote decors worden gemonteerd, getest en aangepast, voordat zij naar het theater gaan. In het bestaande deel van het gebouw is een nieuwe verdiepingsvloer aangebracht voor de reparatie van decordoeken en voor uitbreiding van de kantoren.