Artis

Amsterdam

Werkzaamheden

Advies Fundering Nieuwbouw

In opdracht van Natura Artis Magistra heeft DUYTS de constructieadviezen voor diverse verbouwingen en nieuwbouw in de dierentuin Artis uitgewerkt. Onze samenwerking met Artis is in 2008 begonnen. Tot op heden zijn er verschillende projecten afgerond en zijn wij met het ontwerp van diverse nieuwe projecten bezig.

Duyts Bouwconstructies BV adopteert de Roel Roel bij Artis, hiermee worden de ideële doelstellingen ondersteund: instandhouding van het monument Artis, natuur en milieueducatie, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.