Fundering | Stutconstructie / tafelconstructie

Bij de uitvoering van een funderingsherstel waarbij de oorspronkelijke fundering zijn functie niet meer volledig kan volbrengen, adviseren wij een tafelconstructie uit te voeren. Via deze hulpconstructie wordt (een deel van) de belasting tijdelijk naar de nieuwe funderingspalen afgedragen. Na het aanbrengen en verharden van de betonconstructie van de nieuwe fundering kan de tafelconstructie worden verwijderd.