DUYTS heeft voor het woonhuis in de Kerkstraat de complete tekeningen en berekeningen vervaardigd en advies gegeven voor de stutconstructie die nodig was voor het realiseren van een complete verbouwing van het woonhuis.  Tevens is er een kelderbak van 4,5 meter onder het straatniveau gerealiseerd waar door middel van een autolift een aantal auto’s geplaatst kunnen worden. In de bovenbouw zijn 6 appartementen gebouwd, welke via een lift bereikbaar zijn. Om de kelder te realiseren is de volledige bovenbouw op een stalen tafelconstructie geplaatst en tijdelijk opgevangen om de veiligheid tijdens de bouw te waarborgen.