Onder een hotel aan de Keizersgracht in Amsterdam ist een funderingsherstel met kelder gerealiseerd, waarvoor door DUYTS de constructieadviezen zijn uitgewerkt. Tijdens de uitvoering van het funderingsherstel en de kelder is het hotel in bedrijf gebleven, waardoor het noodzakelijk was om aanvullende voorzieningen te treffen. Om de standzekerheid en schade aan het bestaande gebouw te minimaliseren was een “stalen tafelconstructie” aangebracht om calamiteiten tijdens de uitvoering te voorkomen en het gebruik van het hotel mogelijk te houden.

Deze stutconstructie, welke op de reeds geïnstalleerde nieuwe funderingspalen wordt aangebracht, zorgt er ook voor dat de bestaande lift in gebruik kan blijven tijdens de bouwwerkzaamheden.