Fundering | Zelfdragende kelderbak

Indien de bestaande fundering nog in goede staat verkeert kan een kelder in een pand worden aangebracht. Afhankelijk van de reservecapaciteit van de oorspronkelijke fundering, en de grondwaterstand zullen wellicht onder de kelderbak enkele funderingspalen aangebracht moeten worden.