Nieuwbouw | Kantoorgebouwen

Bij de nieuwbouw van een kantoorgebouw dienen de eisen van de opdrachtgever verwerkt te worden in het ontwerp van de draagconstructie. Veelal wordt dit ontwerpproces opgedeeld in de fases: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en de uitvoeringsfase. In elke fase kunnen wij de architect en kostendeskundige voorzien van de diverse constructieve uitgangspunten en uiteindelijk de aannemer van uitvoeringstekeningen. Te denken valt aan: de fundering, de stabiliteitsvoorzieningen, de begane grondvloer, de verdiepingsvloeren, daken, wateraccumulatieberekeningen liftputten en liftschachten, staalconstructies, wanden en gevels.

De berekeningen en tekeningen van prefab constructieonderdelen, zoals systeemvloeren, trappen, balkons en staalconstructies worden door de leverancier geleverd. Het aanleveren van de uitgangspunten hiervoor en de controle hiervan wordt door ons gecontroleerd.