Nieuwbouw | Appartementencomplex

Bij de nieuwbouw van een appartementengebouw dienen de eisen van de opdrachtgever vertaald worden in het ontwerp van de draagconstructie. Veelal wordt dit ontwerpproces opgedeeld in de fases: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en de uitvoeringsfase. In elke fase kunnen wij de architect en kostendeskundige voorzien van de diverse constructieve uitgangspunten en uiteindelijk de aannemer van uitvoeringstekeningen. Te denken valt aan: de fundering, de stabiliteitsvoorzieningen, de verdiepingsvloeren, daken, wateraccumulatieberekeningen liftputten en liftschachten, staalconstructies, wanden en gevels.
De berekeningen en tekeningen prefab constructieonderdelen, zoals systeemvloeren, trappen, balkons en staalconstructies worden meestal door de leverancier geleverd. Het aanleveren van de uitgangspunten hiervan wordt en de controle van de door de leverancier uitgewerkte stukken worden door ons verzorgd.